Stalownia Praska (Szwedzka 2/4)

Obszar między Aleją Solidarności, ulicą Szwedzką i Stalową był przez wiele lat zajmowany przez Wojsko Polskie, potem został przejęty przez prywatnego inwestora i stał się nawet przez moment miejscem patodeweloperki gdy próbowano nielegalnie wyburzyć część budynków a potem je odbudowano.

Historia tego miejsca jest jednak dużo wcześniejsza i zaczyna się około 1877 roku gdy powstała tam stalownia należąca do spółki Lilpop, Rau i Loewenstein produkującą elementy stalowe dla przemysłu kolejowego. W 1885 roku rozpoczęto przenoszenie zakładu w rejon Zagłębia Donieckiego i od 1888 roku w miejscu byłej już stalowni ulokowano rosyjskie warsztaty artyleryjskie. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości teren przejęło Wojsko Polskie lokując tu zbrojownię i ośrodek badawczo rozwojowy.

10 lat minęło jak jeden dzień

Węzeł Marsa, Ostrobramska, Płowiecka został oddany do użytku w 2011 roku. Wraz z budową dróg powstały chodniki i ścieżki rowerowe. Już w pierwszym roku użytkowania w jednym z takich miejsc można było zauważyć zapadającą się kostkę chodnikową, podmywaną przez źle wykonany odpływ wody. Wkrótce niedoróbka została zauważona również przez zarządcę obiektu co objawiło się postawieniem słupka i oklejenie go i barierki taśmą. I właśnie teraz obchodzimy 10-lecie tego zdarzenia. To szmat czasu, pozwalający na obserwację jak fachowcy zabierają się za naprawę usterki, stawiając w tym miejscu barierki ostrzegawcze, z roku na rok coraz większe. Nasuwa się też pytanie: jak gmina Wawer planuje obchodzić ten okrągły jubileusz? Obchodzić z daleka jak ową dziurę?