Stalownia Praska (Szwedzka 2/4)

Obszar między Aleją Solidarności, ulicą Szwedzką i Stalową był przez wiele lat zajmowany przez Wojsko Polskie, potem został przejęty przez prywatnego inwestora i stał się nawet przez moment miejscem patodeweloperki gdy próbowano nielegalnie wyburzyć część budynków a potem je odbudowano.

Historia tego miejsca jest jednak dużo wcześniejsza i zaczyna się około 1877 roku gdy powstała tam stalownia należąca do spółki Lilpop, Rau i Loewenstein produkującą elementy stalowe dla przemysłu kolejowego. W 1885 roku rozpoczęto przenoszenie zakładu w rejon Zagłębia Donieckiego i od 1888 roku w miejscu byłej już stalowni ulokowano rosyjskie warsztaty artyleryjskie. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości teren przejęło Wojsko Polskie lokując tu zbrojownię i ośrodek badawczo rozwojowy.