Szansa dla drewniaków

Tegoroczny budżet przeznaczony na prace konserwatorskie został rozdysponowany z uwzględnieniem drewnianej zabudowy Warszawy. Pieniądze przeznaczono między innymi na rewitalizację drewnianej oficyny Edmunda Burkego przy Kawęczyńskiej 26. Budynek powstał około 1900 roku i bywa też nazywany “drewnianą kamienicą”.

Dodaj komentarz