10 lat minęło jak jeden dzień

Węzeł Marsa, Ostrobramska, Płowiecka został oddany do użytku w 2011 roku. Wraz z budową dróg powstały chodniki i ścieżki rowerowe. Już w pierwszym roku użytkowania w jednym z takich miejsc można było zauważyć zapadającą się kostkę chodnikową, podmywaną przez źle wykonany odpływ wody. Wkrótce niedoróbka została zauważona również przez zarządcę obiektu co objawiło się postawieniem słupka i oklejenie go i barierki taśmą. I właśnie teraz obchodzimy 10-lecie tego zdarzenia. To szmat czasu, pozwalający na obserwację jak fachowcy zabierają się za naprawę usterki, stawiając w tym miejscu barierki ostrzegawcze, z roku na rok coraz większe. Nasuwa się też pytanie: jak gmina Wawer planuje obchodzić ten okrągły jubileusz? Obchodzić z daleka jak ową dziurę?